مقالات اعضای گروه

بررسی اثر عدم قطعیت منابع تولید پراکنده تجدیدپذیر در میزان افزایش سود حاصل از مبادله انرژي در ریز شبکه‌ها
استقرار مدیریت انرژی در پرتو ضرورت استقرار مدیریت سبز
توسعه نيروگاه‌هاي فتوولتائيك در كشور (الزامات و چالش‌ها)
مطالعه پایداري سرعت روتور ژنراتور توربین بادی سرعت ثابت- نام مجله: همايش ملي انرژي باد و خورشيد
ساخت اولين چشمه مادون قرمز – كنفرانس بين المللي فيزيك ايران- 1375
اولين نيروگاه خورشيدي از نوع دريافت كننده مركزي – دومين كنفرانس ملي روستا و انرژي – 1377
سنتزدياستروسلكتيو، اوَا دي هيدروكسي، 2و2دي آزيدو-اوَا دي سيكلوهگزنيل – شيمي و مهندسي شيمي ايران – 1377

Cadmium (D) Selective Membrane Electrode Based On A Synthesized Tetrol Compound – Analytica chemicals acta – 1999
& Multi-objective Optimal Charging of Plug-in Electric Vehicles in Unbalanced Distribution Network – International Journal of Electric Power
1999- Energy Systems

سيستم اندازه‌گيري و كنترل نشانه گيري هليوستات‌هاي نيروگاه خورشيدي – چهاردهمين كنفرانس بين المللي برق – 1378
انرژيهاي نو- كاربردها – دومين همايش بررسي و تحقيق علم نوين برق – 1379
اصول طراحي خانه خورشيدي بطريقه فعال – اولين همايش بهينه سازي مصرف سوخت كشور – 1380
اولين نيروگاه زيست توده بر مبناي زباله هاي شهري شهر مشهد – سومين همايش بين المللي بهينه سازي سوخت – 1382
بررسي فني اقتصادي انرژي بيوگاز در ايران – سازمان بهينه‎سازي مصرف سوخت – 1381
انتخاب جايگاه مناسب براي نيروگاههاي بيوگازي در تأمين انرژي كشور در برنامه پنجساله چهارم – سومين همايش بهينه‎ سازي مصرف سوخت – 1382
بررسي ميزان توليد بيوگاز از هضم بي‎هوازي لجن حاصل از تخليه چاههاي جذبي خانگي – سومين همايش بهينه سازي مصرف سوخت – 1382

Reaction Of Sodium Azide With 1,1’-Dicyclohexenyl – Diepoxides – Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering – 2003
Biogas Intensive in Iran – Rio3 world Climate and energy event Brazil – 2004
A study of anaerobic digestion of Iran’s environmental pollutants to build the first biogas power plant in the country – 8th world renewable
energy congress – 2004

بررسي جايگاه بيوگاز از نظر زيست محيطي و توليد انرژي در ايران – اولين كنفرانس منطقه‎اي اكوانرژي ايران – 1383
بررسي تاثير احداث نيروگاه بيو گازي در تامين انرژي و حفظ محيط زيست تهران – چهارمين همايش بهينه سازي مصرف سوخت – 1383
تاثير احداث نيروگاههاي بيوگازي در توسعه اقتصادي و اجتماعي استانهاي شمالي ايران – چهارمين همايش بهينه سازي مصرف سوخت – 1383
سنجش نظري و عملي توان الكتريكي قابل نصب در محل زباله‌هاي مشهد – نوزدهمين كنفرانس بين المللي برق – 1383
مطالعات اقتصادي احداث نيروگاه زيست توده در شيراز – نوزدهمين كنفرانس بين المللي برق – 1383
هيدروژن سوخت سازگار با محيط زيست – مجله فرايند دانشگاه صنعتي شريف – 1383
بيوگاز بعنوان يك حامل انرژي – چهارمين همايش بهينه‌سازي مصرف سوخت در ساختمان – 1383
اتانول سوخت پاك آينده – پنجمين همايش ملي- بين المللي انرژي – 1384
هيدروژن بعنوان يك حامل انرژي پاك و سبز – سومين سمينار شيمي و محيط ‌زيست ايران – 1384
آناليز رياضي پيش بيني هزينه هيدروژن بعنوان يك حامل انرژي سبز – سومين سمينار شيمي و محيط زيست ايران – 1384
بررسي هضم بي هوازي آلاينده هاي زيست محيطي شهر ساوه جهت ساخت اولين نيروگاه بيوگازي ايران – بيستمين كنفرانس بين المللي برق – 1384

Tech. study of bioGAS – RENEWABLE ENERGY – 2005
Investigation of hydrogen energy status in Iran – EHEC, Spain – 2005
Economic and environmental protection effects of biogas power plant building in Iran and other countries – 3rd Iranian seminar of chemistry
and Environmental – 2005

بررسي فرآيند توليد انرژي از زائدات ميادين ميوه و تره بار (مطالعه موردي ميدان تره بار مركزي تهران) – پنجمين همايش بهينه سازي مصرف سوخت – 1385
تعيين پتانسيل كيفي استحصال انرژي از منابع زيست توده – پنجمين همايش بهينه سازي مصرف سوخت – 1385
دستآوردهاي شناخت پتانسيل و مديريت منابع زيست توده برای انرژی و محیط زیست – پنجمين همايش بين المللي بهينه سازي سوخت – 1385
مطالعه و مقایسه روشهای مختلف استحصال بیولوژیکی انرژی از پسابها و انتخاب روش مناسب – اولین همایش کاربردهای شیمی در صنعت – 1385
هيدروژن خورشيدي، سوختي پاك و سازگار با محيط زيست براي آينده – ششمين همايش ملي دانشجويي مهندسي شيمي و پنجمين همايش ملي دانشجويي مهندسي نفت – 1385
بررسي هيدروژن بعنوان يك حامل انرژي در پايلوت انرژي خورشيدي مستقل از شبكه سايت طالقان – اولين همايش دانشجويي كاربردهاي شيمي در صنعت – 1385
آينده هيدروژن، حركت بسوي يك سيستم انرژي پايدار – اولين كنفرانس بين‌المللي مديريت و برنامه‌ريزي انرژي – 1385
بررسي فني طرح يكپارچه فناوري هيدروژني در پايلوت انرژي مستقل از شبكه طالقان – هفتمين كنفرانس تخصصي برق قدرت – 1385
فناوري پيل سوختي با زيرساخت گاز طبيعي بعنوان پلي جهت گذر از عصر گاز طبيعي به عصر انرژي هيدروژني – هفتمين كنفرانس تخصصي برق قدرت – 1385
بررسي سيستم انرژي فتوولتائيك ‌ـ الكتروليز ـ پيل‌سوختي – يازدهمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران – 1385
بررسی تولید انرژی از لجن تصفیه خانه فاضلاب – ششمین همایش ملی انرژی با همکاری شورای جهانی انرژی و کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران – 1386
تعیین پتانسیل تولید برق از منابع زیست توده ایران – بيست و دومين کنفرانس بین المللی برق ایران – 1386
بررسي هيدروژن بعنوان يك حامل انرژي در پايلوت انرژي مستقل از شبكه طالقان و شبيه‌سازي آن با استفاده از نرم افزار HOMER – پانزدهمين كنفرانس بين‌المللي مهندسي مكانيك – 1386
بررسي اثرات دماي الكتروليت بر راندمان سيستم الكتروليز آب – ششمين همايش ملي انرژي – 1386
بررسي نخستين سيستم انرژي هيدروژن خورشيدي ايران با استفاده از نرم‌افزار HOMER – ششمين همايش ملي انرژي – 1386
مقايسه آناليز فني- اقتصادي سيستم‌هاي انرژي مستقل از شبكه در سايت طالقان و بررسي آنها با استفاده از نرم‌افزار شبيه‌ساز HOMER – بيست و دومين كنفرانس بين‌المللي برق – 1386
بررسی فنی تولید انرژی از پسماند های آلی تصفیه خانه های آب و فاضلاب ایران(مطالعه موردی لجن تصفیه خانه های فاضلاب شهری در یک منطقه صنعتی) – ماهنامه بین المللی نفت وانرژی – 1387
بررسی و تعیین قابلیت تولید برق از منابع زیست توده ایران – ماهنامه بین المللی نفت وانرژی – 1387
بررسي و آشنايي واحدهاي مختلف در يك نيروگاه بيوگازسوز – ماهنامه بین المللی نفت وانرژی – 1387
انواع راکتورهای تولید انرژی از پسماند های آلی با استفاده از فناوری هضم بی هوازی – ماهنامه بین المللی نفت وانرژی – 1387
شناخت بیوگاز و راکتورهای بیوگازی سرعت بالا – ماهنامه بین المللی نفت وانرژی – 1387

Renewable Energy Iniran – CSSTCNAM-CIRDAP – 2008
Situation of Biomass Resurcess and Technology in Iran – International workshop on biomass gasification – 2008

بررسی عملی تولید انرژی از لجن تصفیه خانه فاضلاب – دوازدهمین کنگره ملی مهندسي شيمي ايران – 1387
نتایج امکان سنجی تولید انرژِی از لجن در تصفیه خانه های فاضلاب – کارگاه ملی انرژی – شرکت مهندسی آب و فاضلاب کل کشور – 1387
تولید برق و حرارت در طی فرایند تصفیه فاضلاب ،گامی در راستای بهره وری انرژی و حفظ محیط زیست – دومین همایش ملی آب و فاضلاب –با رویکرد بهره برداری – 1387
ارزيابي راندمان كلي سيستم انرژي فتوولتائيك- الكتروليز آب سايت انرژيهاي نو طالقان – اولين كنفرانس ملي هيدروژن و پيل‌سوختي – 1387
ارزيابي فني، اقتصادي و زيست محيطي فناوري مبدل گاز طبيعي با فرايند تبديل گاز توسط بخار – اولين كنفرانس ملي هيدروژن و پيل‌سوختي – 1387
ارائه نتایج امکان سنجی وطراحی مفهومی احداث نیروگاه زیست توده (مطالعه موردی در شهر کرج) – ماهنامه بین المللی نفت وانرژی – 1388
بررسي و تعيين پتانسیل توليد برق از منابع زيست توده ايران – ماهنامه راه و ساختمان – 1388
شناخت بيوگاز و راكتورهاي بيوگازی … – ماهنامه راه و ساختمان – 1388
امکان سنجی احداث نیروگاه 77/1 مگاوات بر پایه خروجی فاضلاب یکی از صنایع لبنی – ماهنامه بین المللی نفت وانرژی – 1388
پلاسما فناوری برتر برای تولید انرژی سبز و انهدام پسماند- ماهنامه بین المللی نفت وانرژی – 1388
بررسي امكان توليد بيوگاز از لجن خروجي چاه هاي جذبي در شرايط مزوفيليك جهت استفاده در يك نيروگاه بيوگازي – اولين كنفرانس ملي صنعت نيروگاههاي حرارتي – 1388
توليد برق و حرارت در طي فرآيند تصفيه فاضلاب مطالعه موردي: تصفيه خانه فاضلاب تبريز – بيست و چهارمين كنفرانس بين المللي برق – 1388
بررسی فنی و اقتصادی احداث یک نیروگاه بیوگازی در شهرساوه – اولين كنفرانس ملي صنعت نيروگاههاي حرارتي – 1388
نتايج تحقيقات پايه وطراحي مفهومي احداث نيروگاه بيوگازي در شهر ساوه – چهارمين همايش ملي زمين شناسي و محيط زيست – 1388
امکان سنجی احداث نیروگاه زباله سوز در شهر تبریز – بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق – 1388
امکان سنجی و طراحی مفهومی احداث نیروگاه زیست توده با سوخت زباله شهری ( مطالعه موردی شهر کرج ) – نشریه نفت و انرژی – 1388
زائدات جامد شهری و جایگاه سامانه های زباله سوزی در استحصال انرژی از آن – نشریه نفت و انرژی – 1388
بررسي فني سيستم انرژي هيبريد فتوولتائيك / باد و مدل‌سازي آن با استفاده از نرم‌افزار HOMER – هفدهمین كنفرانس بين‌المللي مهندسي مكانيك – 1388
بررسي و آناليز فني‌ـ اقتصادي سيستمهاي انرژي هيدروژني در سايت طالقان با استفاده از نرم‌افزار شبيه‌ساز HOMER – بيست و چهارمين كنفرانس بين‌المللي برق – 1388
حذف و ذخيره‌سازي دي‌اكسيدكربن بعنوان پلي جهت نيل به يك اقتصاد هيدروژني – هفتمين همايش ملي انرژي – 1388
مطالعه و بررسي راندمان سيستم هيدروژن خورشيدي سايت طالقان – هفتمين همايش ملي انرژي – 1388
مدل‌سازي و آناليز فني‌- اقتصادي سيستم هيبريد فتوولتائيك / باد با ذخيره هيدروژن در سايت طالقان – هفتمين همايش ملي انرژي – 1388
بررسی اصلاح الگوی مصرف انرژی در صنایع مختلف کشور با بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر – نشریه نفت و انرژی – 1389
پتانسیل سنجی تولید انرژی از پسماندهای کشاورزی در ایران – نخستین همایش بیوانرژی ایران – 1389
بررسی تولید انرژی از زائدات چوبی و کشاورزی با استفاده از تکنولوژی گازی سازی – نخستین همایش بیوانرژی ایران – 1389
مرور برنامه تحقیق و توسعه کشورهای پیشرو در زمینه انرژی زیست توده – نخستین همایش بیوانرژی ایران – 1389
مروری بر فن آوریهای تبدیل ترموشیمیایی منابع زیست توده به بیوانرژی – نخستین همایش بیوانرژی ایران – 1389
بررسی فرآیند تصفیه شیرآبه در نیروگاههای لندفیلی (محل دفن زباله های شهری) و راهکارهای کنترل و کاهش آلایندگی آن – نخستین همایش بیوانرژی ایران – 1389
بررسی رویکرد جهانی استحصال انرژی از زائدات جامد شهری – نخستین همایش بیوانرژی ایران – 1389
بررسی اصلاح الگوی مصرف انرژی در صنایع مختلف با بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر – ماهنامه بین المللی نفت وانرژی – 1389
امکان سنجی احداث نیروگاه زیست توده با سوخت زباله شهری – ماهنامه اختصاصی وزارت نیرو – پیام نیرو – 1389
مروری بر فن آوری های تبدیل ترموشیمیایی منابع زیست توده به بیوانرژی – نخستین همایش بیوانرژی – 1389
مرور برنامه تحقیق و توسعه کشورهای پیشرو در زمینه انرژی زیست توده – نخستین همایش بیوانرژی – 1389
پتانسیل سنجی تولید انرزی از پسماندهای کشاورزی ایران – نخستین همایش بیوانرژی – 1389
مدل‌سازي و آناليز فني-اقتصادي سيستم هيبريد فتوولتاييك / باد با ذخيره هيدروژن در سايت طالقان – نشريه انرژي ايران – 1389
بررسي ميزان انتشار دي‌اكسيدكربن در احتراق مستقيم گاز طبيعي در نيروگاه‌هاي متداول و رفورمينگ بخاري متان – چهارمين سمينار پيل‌سوختي – 1389

Case study: Technical assessment of the efficiency optimization in direct connected PV‐Electrolysis system at Taleghan‐Iran, World
Renewable Energy Congress, 8-13 May 2011
Demonstration project of the solar hydrogen energy system located on Taleghan‐Iran: Technical-economic assessments, World
Renewable Energy Congress, 8-13 May 2011

آسیب شناسی چالش های فرآروی مدیریت جامع پسماندهای شهری در ایران – نخستین همایش بین المللی مدیریت پسماند – 1391
تحلیل اکسرژی سیستم‌های زباله‌سوز زائدات جامد شهری و راهکارهای بهینه انتخاب سامانه‌های زباله‌سوزی مناسب در ایران – نخستین همایش بین المللی مدیریت پسماند – 1391
بررسي جريان انرژي در سامانه‌اي متشكل از سيستمهاي توليد هيدروژن (الكتروليز آب) و پيل سوختي – دومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی – 1391
بررسي ترموديناميکي عملکرد پيل‌هاي سوختي با چرخه‌هاي ترموديناميکي رايج در نيروگاهها – دومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی – 1391
چالشهای مدیریت پسماندهای صنعتی در ایران – نشریه انجمن علمی اقتصاد انرژی ایران – 1392
نیازهای استراتژیک مدیریت پسماندهای صنعتی در  حوزه نفت، گاز و پتروشیمی – دومین کنفرانس نقش پژوهش و فناوری‌های نوین در مدیریت مواد زائد صنعت نفت – 1393
بررسی تولید انرژی و هضم بیهوازی زائدات پسته – سي‌امين کنفرانس بین المللی برق – 1394
مطالعه سرعت و مكانيسم واكنش پيرن در حضور راديكال هيدروكسيل – بيست و دومين كنفرانس شيمي فيزيك – 1398

Kinetic and mechanistic insight into the OH-initiated atmospheric oxidation of 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin via OH•‒addition and hydrogen
abstraction pathways: A theoretical investigation – 2019
Clustering microtremor data with Fuzzy Gustafson Kessel Algorithm – 8th international conference on seismology & Earthquake engineering – 2019
Site effects using HVSR and SSR techniques in RAMSAR city – 8th international conference on seismology & Earthquake engineering – 2019
Application of Gustafson-Kessel algoritm in finding seismically co-pattern zones- case study on Meybod city – Iranian Journal of Geophysics – 2020
A computational study on the kinetics of pyrolysis of isopropyl propionate as a biodiesel model: DFT and Ab initio investigation – 2020
Exploring reactions of amines-model compounds with NH2: In relevance to nitrogen conversion chemistry in biomass – 2021
Updated yields of nitrogenated species in flames of ammonia/benzene via introducing an aniline sub-mechanism– 2021
Case study: Simulation and optimization of photovoltaic-wind-battery hybrid energy system in Taleghan-Iran using homer software – 2012
Technical review and economic assessment of ground source heat pump utilization in Taleghan-Iran – 2013
PV-Hydrogen energy system in Taleghan-Iran using HOMER software: Optimization and techno-economic analysis – 2013
– Fabrication BaZrO3/PBI-based nanocomposite as a new proton conducting membrane for high temperature proton exchange membrane fuel cells
JOURNAL OF POWER SOURCES – 2014
– Effect of La2Ce2O7 on the Physicochemical Properties of Phosphoric Acid Doped Polybenzimidazole Nanocomposite Membranes for high
temperature Proton Exchange Membrane Fuel Cells Applications – J. Electrochem. Soc – 2014
– Poly benzimidazole/strontium cerate nanocomposites with enhanced proton conductivity for proton exchange membrane fuel cells operating at high
temperature Electrochemical Acta – 2015
Novel nanocomposite membranes based on polybenzimidazole and Fe2TiO5 nanoparticles for proton exchange membrane fuel cells – Ionics – 2015
Sulfonated poly (etheretherketone) and sulfonated polyvinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene based blend proton exchange membranes for
direct methanol fuel cell applications – RSC Adv – 2016
Efficiency analysis of a solar photovoltaic array coupled with an electrolyzer power unit: A case study – 2017
Electricity generation and GHG emission reduction potentials through different municipal solid waste management technologies: A comparative
review – Renewable and Sustainable Energy Reviews (Impact Factor: 6.798) Volume 79 November 2017, Pages 414–439