ثبت اختراعات اعضای گروه

 • سیستم شیدسنج (تشعشع سنج) تابش‌های خورشیدی به شماره ثبت «71285»
 • سیستم تولید سلولی و زیست سازگار انرژی(برق-حرارت)و کود آلی از مخلوط زباله های شهری به شماره ثبت «59354»
 • سیستم خشک کن  خورشیدی غیر فعال برای گیاهان دارویی به شماره ثبت «59355»
 • سیستم تولید بیوگاز از خزه به شماره ثبت «54970»
 • سیستم ذخیره گاز کاملا ایمن بیوگاز حاصل از مواد زیست توده به شماره ثبت «53690»
 • سیستم فوق سریع تولید کمپوست (کود آلی) از زباله و کلیه پسماندهای آلی فساد پذیر جامد صنعتی، شهری و کشاورزی با ظرفیت متغییر به شماره ثبت «53691»
 • سیستم تولید انرژی الکتریکی از خروجی تصفیه خانه های فاضلاب شهری به شماره ثبت «53693»
 • سیستم تولید انرژی به روش هضم خشک بیهوازی از زباله و پسماندهای آلی فساد پذیر به شماره ثبت «54937»
 • سیستم پرورش و تولید جلبک و خزه با هدف تولید انرژی در مقیاس نیمه صنعتی به شماره ثبت «54938»
 • سیستم پیش ساخته برای تولید برق از فضولات دامی قابل استفاده در مناطق روستایی و دامداری‌ها به شماره ثبت «54945»
 • سیستم ذخیره انواع گازهای سوختی کاملا ایمن به شماره ثبت «54946»
 • کیف خورشیدی راهبر به شماره ثبت «54948»
 • کوله خورشیدی همسفر به شماره ثبت «54969»
 • راکتور هضم بی هوازی سرعت بالا برای تولید بیوگاز از تمامی پسماندهای آلی فساد پذیر به شماره ثبت «54971»
 • فیلتر یک پارچه تصفیه بیوگاز حاصل از منابع زیست توده به شماره ثبت «54974»
 • سیستم جمع آوری و نگهداری مطمئن سوخت‌های زیستی گاز و مایع به شماره ثبت «54975»
 • دستگاه شالی(برنج) خشک کن خورشیدی به شماره ثبت «59331»
 • سیستم تامین انرژی محلی در روستاها از زائدات دامی به شماره ثبت «51149»
 • سیستم تولید انرژی الکتریکی برای عشایر و روستائیان کوچنده به شماره ثبت «52865»
 • ساخت مخزن مخصوص فاضلاب با سیستم هضم بیهوازی به شماره ثبت «52885»
 • سیستم تولید بیو اتانول به شماره ثبت «56872»
 • سیستم تصفیه فاضلاب به وسیله خزه به شماره ثبت «56874»
 • سیستم تولید هیدروژن از منابع زیست توده به شماره ثبت «56875»
 • سیستم تولید بیودیزل از خزه به شماره ثبت «56876»
 • سامانه نوین تولید بیوگاز و هضم بی‌هوازی مواد آلی (بخش الکتریکي) به شماره ثبت «65707»

برای راه حل های صنعتی ساده تر به کمک نیاز دارید؟ ما متخصص هستیم!