توسعه فناوري نيروگاه خورشیدی مقياس بزرگ فراساحلی

توسعه فناوري نيروگاه خورشیدی مقياس بزرگ فراساحلی State Power Investment بزرگترین توسعه‌دهنده انرژی تجدیدپذیر چین و Ocean Sun AS برجسته‌ترین توسعه‌دهنده مستقر در نروژ، در حال آزمایش فناوري جديد و در مقياس بزرگ خورشیدی فراساحلی هستند.شاندونگ، قطب صنعتی جنوب پکن در نظر دارد تا سال 2025 بیش از 11 گیگاوات به ظرفيت نيروگاه خورشیدی فراساحلی …

توسعه فناوري نيروگاه خورشیدی مقياس بزرگ فراساحلی ادامه »