پلتفرم امکان‌سنجی آنلاین فنی و اقتصادی


طرح‌های بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست


در حال حاضر با توجه به خاموشی‌های برق صنایع با دیماند بالای دو مگاوات به ترتیب ناشی از ناترازی مصرف و تولید برق در تابستان و گاز در زمستان و با عنایت به نامه‌ها و مصوبه‌های مختلف ازجمله مهم‌ترین آن‌ها وزرای محترم نیرو و نفت كه دقت نظر ایشان را جهت جلوگیری از قطعی برق‌های پیش رو در صنایع مذكور را دارد و آن‌ها را موظف به تأمین برق به‌صورت خودتأمین، شركت در برنامه‌های پاسخگویی بار، استفاده از ظرفیت‌های قراردادهای دوجانبه می‌نماید و از طرف دیگر تشویق این صنایع در صورت انجام این فعالیت‌ها با پاداش‌های مختلف در نظر گرفته‌شده؛ صنایع با دیماند بالای دو مگاوات در مرحله اول مخاطبین و مشتریان محصول به خاطر ارزیابی رایگان طرح‌ها هستند. با توجه به اینكه صاحبان ایده در این صنعت فعالیت دارند و شناخت كافی نسبت به اكثر کانال‌های ارتباطی با این صنایع دارند، می‌توان با سرمایه‌گذاری معقول نیروی انسانی جهت پیگیری حضوری و شبکه‌های اجتماعی و استفاده از حمایت و اعتبار سازمان‌هایی مانند سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می‌توان به هدف رسید. نحوه بررسی بر اساس دریافت اطلاعات فنی و اقتصادی هر مشترك صنعتی استوار است و با توجه به تجربیات صاحبان ایده كه برگرفته از سابقه متمادی در امر مشاوره به صنایع مختلف در زمینه تولید انرژی تجدیدپذیر و مقیاس‌کوچک، مطالعات طرح‌های مختلف استفاده از ظرفیت‌های ماده 12 قانون رفع موانع تولید و بهینه‌سازی مصرف انرژی (در مراحل مختلف ازجمله استقرار ISO 50001، انجام ممیزی بر اساس ISO 50002، ارزیابی اقتصادی راهكارهای صرفه‌جویی و اندازه‌گیری و صحه‌گذاری و ...) است؛ جذابیت و اجرایی بودن آن را در فضای بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط‌زیست بررسی می‌کند.

بازيگران اصلی:

مراحل كلی عملكرد پلتفرم:

اطلاعات متقاضی


اطلاعات طرح


مشخصات طرح

سوخت صرفه جویی
هزینه بسته پیشنهادی (بدون مالیات برارزش افزوده) ميليون ريال
نرخ تنزیل درصد
مقدارصرفه جویی کیلووات ساعت در سال