پروژه ها

مطالعات جمع‌آوري اطلاعات سامانه‌هاي آبگرمكن‌هاي منصوبه در شهرداری منطقه 22

در اين پروژه، جدول هزینه‌های مربوط به تعمیرات آبگرمکن‌ها به تفکیک سامانه‌های منصوبه آبگرمکن در منطقه 22 و به تفکیک ریز هزینه‌های تعمیراتی هر آبگرمکن، ارائه‌ شد و در یک جمع‌بندی کلی، هزینه‌های تعمیراتی هر آبگرمکن به هزینه‌های یک آبگرمکن نو هم‌ظرفیت مقایسه گرديد.

پروژه پژوهشي طراحی، بومی‌سازی و ساخت نمونه فیلتر پیشرفته تصفیه بیوگاز جهت کاربرد در سامانه‌های موتور ژنراتورهای بیوگاز سوز نیروگاهی

برای راه حل های صنعتی ساده تر به کمک نیاز دارید؟ ما متخصص هستیم!