انرژی زمین گرمایی

انرژی زمین گرمایی تقریباً شش هزار کیلومتر زیر سطح زمین و در مرکز زمین، انرژی زمین گرمایی بوجود می­آید. از سطح به عمق که پیش میرویم لایه‌های زمین به سه دسته تقسیم بندی می‌شوند: پوسته،گوشته، هستهپوسته خارجی‌ترین لایه زمین است و اقیانوس‌ها و قاره‌ها روی آن قرار دارند، البته در پوسته ناپیوستگی­هایی وجود دارد مانند …

انرژی زمین گرمایی ادامه »